vertrouwenspersoon

banner Vertrouwenspersoon

Zorg voor een goed en veilig werkklimaat

Ongewenste omgangsvormen kunnen in elke organisatie voorkomen. Medewerkers kunnen te maken krijgen met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Als dit gebeurt voelen ze zich minder prettig op hun werk of zelfs onveilig. Het kan leiden tot stress, functioneringsproblemen, psychosomatische klachten en zelfs langdurig ziekteverzuim.

De beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon helpt bij het voorkomen en beperken van dergelijke klachten.

Externe vertrouwenspersoon
Als werkgever kunt u mij inhuren als externe vertrouwenspersoon. Zo biedt u uw medewerkers heel concreet hulp én krijgt u zelf beter zicht op eventuele problemen in uw organisatie. Ook voldoet u hiermee al voor een belangrijk deel aan de wettelijke verplichting om beleid te voeren gericht op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting.
Als vertrouwenspersoon zorg ik voor de opvang van medewerkers die ongewenst gedrag melden, en ondersteun hen bij het oplossen van hun klachten. Als het kan in de informele sfeer en waar nodig langs formele weg.

Medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen kunnen telefonisch of via de mail contact met mij opnemen. In overleg met de medewerker kijk ik of telefonisch contact voldoende is of dat het wenselijk is om een afspraak voor een persoonlijk gesprek te maken.
Als vertrouwenspersoon heb ik geheimhoudingsverplichting en zal geen actie ondernemen zonder toestemming van de medewerker.
Als werkgever ontvangt u, minimaal 1 keer per jaar, een geanonimiseerd overzicht van het aantal en de aard van de meldingen en klachten en van de wijze waarop deze zijn afgehandeld. Indien aan de orde, worden trends benoemd en wordt advies gegeven over knelpunten in het beleid.

Kwaliteit vertrouwenspersoon
Het werk van vertrouwenspersoon is een specialisme. Het gaat bij meldingen vaak om ingewikkelde situaties en tegenstrijdige belangen. Vaak bevinden medewerkers zich in kwetsbare situaties en soms staan reputaties en loopbanen op het spel.
Ik ben opgeleid door Hubert Consult in Leiden en volg jaarlijks bijscholingen. Naast mijn up-to-date kennis komt mijn 25-jarige coachingservaring mij goed van pas als vertrouwenspersoon.
Hiernaast ben ik lid van de LVV = Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Nog even op een rij: wat levert de aanwezigheid van een Vertrouwenspersoon de organisatie op?

  • voldoen aan wettelijke verplichting
  • plezieriger en gezonder werkklimaat, wat een gunstig effect op motivatie en prestatie heeft
  • minder ziekteverzuim
  • managementinformatie: inzicht in problematiek/trends op het gebied van ongewenste omgangsvormen en waar mogelijk advies over knelpunten in het beleid

Interesse?

Bent u geïnteresseerd, dan kunnen we een afspraak maken om informatie uit te wisselen en onze samenwerking te bespreken. Wanneer ik voor uw organisatie als vertrouwenspersoon ga werken, bekijken we samen op welke manier de vertrouwenspersoon het best kan worden geïntroduceerd en hoe we mijn naam, telefoonnummer en e-mail adres bekend maken aan de medewerkers.

Tarieven op aanvraag

Ik werk op dit moment als vertrouwenspersoon voor Winclove Probiotics, Fonds Nuts Ohra, de Auteursbond en de Dienstenorganisatie van de PKN.