Privacy Verklaring

LOOPBAANCREATIE NEEMT DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAT ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacybeleid van Loopbaancreatie.
Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Loopbaancreatie verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

OVER LOOPBAANCREATIE
Loopbaancreatie is de praktijk van Marianne Panneman.

Mijn gegevens zijn:
Loopbaancreatie.nl
Pond Sterlinglaan 12
1060 RS Amsterdam
KvK: 34226795

Welke persoonsgegevens verwerkt Loopbaancreatie?
Wanneer je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, een download aanvraagt, een contactformulier invult, een aankoop verricht of een andere aanvraag doet voor één van mijn diensten, wordt aan jou gevraagd je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres (straat en huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Emailadres
 • Telefoonnummer

Met welk doel gebruikt Loopbaancreatie de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Voor het maken van offertes en facturen en het afhandelen van de betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je vragen te kunnen beantwoorden en om je te kunnen informeren over (wijzigingen van) mijn diensten.
 • Om het boek dat je besteld hebt bij je te kunnen afleveren.
 • Voor het verzenden van mijn Inspiratiemail.

Jouw gegevens op Loopbaancreatie.nl

 • Wanneer je bent ingeschreven voor mijn Inspiratiemail, een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je je altijd en heel eenvoudig weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met mij op te nemen.
 • Je e-mailadres wordt meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
 • Voor het verzenden van mijn Inspiratiemail maak ik gebruik van MailChimp. Hiertoe deel ik je voor- en achternaam en emailadres met MailChimp. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Loopbaancreatie heeft met MailChimp een Verwerkersovereenkomst afgesloten (Data Processing Addendum). Het privacybeleid van MailChimp vind je hier.

Aankoop online cursus en boek
Ik gebruik de door jou aangeleverde gegevens om je bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ik zal je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.

Bij een betaling van een online cursus word je voor de transactie verwezen naar de website van Mijn E-course door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens (Ideal gegevens) worden niet doorgegeven aan mij en worden dan ook door Loopbaancreatie niet opgeslagen.
Je NAW-gegevens en jouw antwoorden/reacties op de cursus-opdrachten worden door Mijn E-course veilig bewaard op goed beveiligde servers binnen de EU. Je kunt altijd zelf je NAW-gegevens wijzigen of je account verwijderen binnen Mijn E-course. Zie hier het Privacy Statement van Mijn E-course

Bij de bestelling van een boek sla ik je naam- en adresgegevens op t.b.v. de factuur.
Als je een boek betaalt met pin via iZettle voer je je emailadres of mobiele telefoonnummer in om de bon te kunnen ontvangen. Loopbaancreatie wil jouw emailadres graag opslaan om je informatie te kunnen sturen. Na betaling ontvang je een email met de vraag of jij dit ook wilt. Zo ja, dan moet je dit actief bevestigen. Zo nee, dan hoef je niets te doen en wordt je emailadres niet opgeslagen.

Beveiliging persoonsgegevens
Loopbaancreatie heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. De website voldoet aan de normale standaarden en Loopbaancreatie maakt geen gebruik van cookies. De computer van Loopbaancreatie is beveiligd met een McAfee virusscanner en firewall. Dagelijks wordt een backup van de belangrijkste gegevens op mijn computer gemaakt via Back-up Online van KPN (in bezit van het keurmerk Privacy Waarborg). Deze gegevens worden opgeslagen in de ‘cloud’.

Social Media
Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website & blog te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms heb ik de buttons geplaatst: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, Pinterest. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Links
Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Loopbaancreatie.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens onmiddellijk en uiterlijk binnen een maand worden verwijderd.

De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Dossiers coaching
Fysieke dossiers inclusief aantekeningen worden binnen één jaar na beëindiging van het traject vernietigd.

Persoonsgegevens inclusief verslagen op mijn computer worden conform regelgeving zeven jaar na de looptijd van het traject verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Dossiers vertrouwenskwesties
Benader je mij als Vertrouwenspersoon, dan noteer ik alleen je voornaam, achternaam, telefoonnummer en/of emailadres. In een papieren dossier maak ik summiere aantekeningen over de kwestie. Aan je werkgever verstrek ik één keer per jaar een verslag met alleen aantal en aard van de meldingen, deze informatie is niet herleidbaar tot personen.
Conform de Gedragscode van Vertrouwenspersonen van de LVV verwijder en vernietig ik dossiers na 5 jaar. Een dossier is vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden, tenzij openbaarmaking noodzakelijk is op grond van wettelijke regelingen of in het kader van de klachtenprocedure van de Commissie van Toezicht LVV.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@loopbaancreatie.nl.

Wijzigingen in deze verklaring
Wijzigingen in de privacyverklaring van Loopbaancreatie worden gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt.

Gepubliceerd 13 mei 2018