Mindful en Analyse

Mindful zijn betekent opmerkzaam, aandachtig zijn. In Mindful Analysis doe je dat door al schrijvende je innerlijke monoloog in ere te herstellen. In alle rust en stilte breng je je eigen waarnemingen, ervaringen en belevingen onder woorden.

Analyse betekent in Mindful Analysis het aan het licht brengen, analyseren van je motieven, beweegredenen en thema’s. Deze analyse is niet alleen gebaseerd op logica, ratio en gezond verstand maar laat ook ruimte voor associatie, beeldvorming, herinnering en interpretatie.

De coach is tijdens het schrijfproces afwezig. De cliënt kan zich hierdoor in alle rust concentreren en meditatief bezig zijn. Hierdoor kan het proces sneller verlopen dan wanneer er een gesprek in dezelfde ruimte plaatsvindt.

Het schrijven is een onderzoekende én een analyserende bezigheid die de coach faciliteert door het stellen van de juiste vragen. Ook de coach werkt mindful: is opmerkzaam, oordeelt niet en reageert vanuit oprechte belangstelling en een zekere ‘leegte’.
Zowel cliënt al coach kunnen zich volledig en in alle rust concentreren op de tekst. Ze blijven elk in hun eigen sfeer, gedachten en beleving. Alles draait om de cliënt.