De vier fasen bij Mindful Analysis

De huidige situatie

In de eerste fase beschrijf je wat er op dit moment speelt, waar je je mee bezighoudt en waar je vooral aandacht aan wilt besteden. Je krijgt volop gelegenheid om te schrijven wat je wilt, voelt en denkt. Op deze manier breng je concreet je situatie onder woorden. Er komt een proces op gang waardoor je makkelijk de diepte in kunt gaan en tot de kern kunt komen. Dit gebeurt in de tweede fase.

Oorzaken en achtergronden

In deze tweede fase ga je op zoek naar de oorzaken en aanleidingen van de vraag waar je mee rondloopt. Deze zijn te vinden in je eigen achtergrond, in waar je vandaan komt en hoe je hebt geleerd om te gaan met de dingen van het leven. Dit is een heel persoonlijk proces, waar iedereen eigen woorden voor heeft. Deze fase is vaak ook een verwerkingsfase. Ingrijpende ervaringen kunnen om aandacht vragen en zelfonderzoek kan emoties veroorzaken. Je legt verbanden en komt tot nieuwe inzichten. Dieperliggende zaken worden verhelderd en er ontstaat ruimte voor mogelijkheden in de toekomst. Die bekijken we in de derde fase.

Nieuwe mogelijkheden

Je hebt nu belangrijke zaken doorgewerkt en weet meer van jezelf. Er is ruimte ontstaan om nieuwe mogelijkheden te overwegen en onderzoeken. In deze derde fase doen we dat uitgebreid en zorgvuldig. Zodat je een goed overzicht hebt van stappen die je kunt nemen om op een voor jou goede manier verder te gaan. Deze stappen kunnen betrekking hebben op je werk, je privéleven en ook op je psychisch functioneren en gedrag. Een fase van vernieuwing! Na exploratie en inventarisatie maak je zaken meer concreet met een afsluitend document waarin je zaken voor jezelf vastlegt, diepgaand of abstract. Dit doen we in de vierde fase.

Concrete plannen en uitwerking

In de vierde fase schrijf je een persoonlijk document, kort of lang, om het traject af te sluiten. Je leest nog eens door wat je allemaal geschreven hebt. Je maakt een soort persoonlijk statement, een belangrijke tekst om als leidraad te gebruiken. Of het nu om werk of privézaken gaat, om persoonlijke problemen of psychische klachten, je kunt met een schone lei beginnen.  Daarbij heb je gedurende het traject een dossier over jezelf opgebouwd. Dit kun je altijd teruglezen. Een betekenisvol cadeau dat je jezelf gegeven hebt.