voor werkgevers

2014-06-14 banner homepageHieronder volgt een korte uitleg van de diensten die Loopbaancreatie aanbiedt en die u voor uw medewerkers kunt inkopen. Het betreft:

 

Schrijf je loopbaan is een serie van 4 workshops voor mensen die iets willen veranderen in hun werksituatie. De workshops helpen deelnemers om zicht te krijgen op wat echt belangrijk voor ze is, bij het maken van keuzes en plannen, én bij het geven van een nieuwe wending aan werk en leven.
Er zijn vier workshops. Iedere workshop staat op zich en heeft een eigen thema. Deelnemers kunnen één workshop volgen, maar ook alle vier.
Vervolg: de workshops kunnen worden gecombineerd met een aantal individuele gesprekken, om de verkregen inzichten concreet vorm te geven. Hierdoor ontstaat een optimale mix van schrijven in een groep én individueel maatwerk.

Het is  mogelijk om (één of meer van) de workshops ‘in-house’ te organiseren. Bijvoorbeeld in het kader van een talenten- of traineeprogramma, voor een intern loopbaan- of mobiliteitscentrum of voor cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer informatie vind u op de pagina Schrijf je loopbaan.

Het Career & Life Story Interview is een korte, krachtige en specifieke vorm van storytelling, waarin je levensverhaal centraal staat. We zien je loopbaan en je leven tot nu toe, als een verhaal waarvan jij de hoofdpersoon én de schrijver bent. Jouw verhaal bevat het antwoord op de vraag die je je stelt – tijdens het Interview kom je in contact met je eigen wijsheid en wordt duidelijk wat jouw weg is.
Het traject Career & Life Story Interview bestaat uit 3 gesprekken. Na het tweede gesprek, het ‘interview’, ontvangt de cliënt een Levensportret waarin de loopbaanvraag, de thema’s die spelen, de belangrijkste kwaliteiten en interesses, de ontwikkeling tot nu toe én de weg die je nu te gaan zijn beschreven. In het laatste gesprek bespreken we de nieuwe inzichten en vertalen we het Levensportret naar concrete stappen om nu te gaan zetten.
Vervolg: dit traject kan worden gecombineerd met een aantal individuele gesprekken, om de verkregen inzichten concreet vorm te geven.

Creatieve Loopbaancoaching is het begeleiden van mensen in hun zoektocht naar ander, (meer) passend werk. Medewerkers krijgen zicht op hun kwaliteiten, drijfveren, wensen en mogelijkheden. Ik stimuleer een actieve houding, o.a. door te werken met thuiswerkopdrachten. Ook een beroepskeuzetest maakt onderdeel uit van het traject. Het traject wordt afgesloten met een actieplan voor de (nabije) toekomst, waarin staat welke concrete stappen nodig zijn om de loopbaandoelen te realiseren.

Een individueel loopbaantraject voor uw medewerker bestaat gemiddeld uit 6-8 gesprekken, die eens in de 2-3 weken plaatsvinden.
Waar nodig kan ook het versterken van sollicitatievaardigheden (brief, cv, netwerken, gespreksvoering) deel uitmaken van het traject en het traject kan worden uitgebreid met begeleiding tijdens de sollicitatiefase.

Persoonlijke coaching heeft als doel om mensen beter en met meer plezier te laten functioneren op hun werk en/of privé. Kwesties waarbij persoonlijke coaching kan helpen, zijn bijvoorbeeld: groeien in een nieuwe rol, vaker ‘nee’ willen zeggen, beter samenwerken, stressbestendigheid vergroten. Een coachingtraject bestaat gemiddeld uit 5 – 10 gesprekken, die eens in de 2-3 weken plaatsvinden. Er wordt een beroep op de zelfwerkzaamheid gedaan. Uw medewerker krijgt regelmatig een huiswerkopdracht mee.

Voor Loopbaancoaching en Persoonlijke coaching geldt:
Na het kosteloze intakegesprek met uw medewerker ontvangt u een offerte met doelstelling(en), indicatie van de duur van het traject en de kosten. Indien gewenst is er tussentijds en na afloop ruimte voor evaluatie met u en de medewerker.

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen
Om uw medewerkers concreet hulp te bieden wanneer zij geconfronteerd zijn met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie én om meer zicht te krijgen op eventuele problemen in uw organisatie kunt u mij inschakelen als externe vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Vertrouwenspersoon.

Creatieve schrijfworkshops op maat
Organiseert u een teambuildingsdag, een seminar of iets anders waar mensen bij elkaar komen rond een bepaald thema, dan kan Loopbaancreatie/ Schrijf & Groei een creatieve schrijfworkshop op maat voor u ontwikkelen.
Een creatieve schrijfworkshop zorgt voor échte ontmoetingen tussen mensen en voor bezinning, bewustwording en verdieping rondom bepaalde onderwerpen en thema’s.

Logo CMI Noloc Register_Loopbaanprof_FCMarianne Panneman is door het CMI gecertificeerd als Register Loopbaanprofessional (RL) en is opgeleid door Hubert Consult als Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.