Will – Weten waar je passie ligt… en dóen

Vanaf mijn 18e, na mijn vwo-examen, ben ik gaan werken bij de werkgever waar ik nu nog werk (steeds verschillende functies en projecten) en dat is voorspoedig gegaan. Het is een grote organisatie en ik heb de afgelopen 6 jaar een functie uitgeoefend, waarin ik mijn ei goed kwijt kan: complexe vraagstukken, breed werkterrein, relatieve vrijheid, leuke collega’s en last but not least een goed salaris. Enige mindere punt is de (onvermijdelijke?) bureaucratie. Wat wil je nog meer zou je zeggen team task management. En toch vroeg ik me met enige regelmaat af (zal de levensfase zijn waarin ik verkeer): is dit het nu, wil ik dit de komende jaren nog blijven doen, wat heb ik eigenlijk altijd graag willen doen, wat is mijn passie? Ondanks mijn overpeinzingen en gesprekken in mijn omgeving kwam ik er niet uit. Elke keer hetzelfde cirkeltje: ik weet wat ik heb (= schijnzekerheid), waar begin ik (nog) aan, wát wil ik dan graag doen?

Op aanraden van mijn manager heb ik een loopbaancoach gezocht om mij uit die cirkel te helpen. Naast mijn zoektocht naar mijn passie speelde ook het feit dat ik de regie op mijn eigen toekomst wil behouden/(weer) wil hebben. Na diverse gesprekken met Marianne is het resultaat er, ik ben eruit! Feitelijk doe je het zelf; dat moet ook. Ik heb momenten gehad dat ik er niet zelf uitkwam, maar Marianne coachte het traject fantastisch. Prikkelen tot nadenken, zelfinzicht verkrijgen en vooral doen. Het roer hoeft ook niet drastisch in één keer om. Ik heb gekozen voor de weg der geleidelijkheid. Ben inmiddels gestart met een deeltijd beroepsopleiding en wil op termijn, naast mijn werk, mijn eigen zaak starten. Als dat aanslaat, ga ik minder uren werken bij mijn werkgever. Slaat het niet aan, dan is er ook geen man overboord. Het is ook hartstikke leuk om te doen als hobby. En bovenal, het geeft nieuwe energie en dat is veel waard.

Emilie – Eigenlijk wist ik wel wat ik wilde

Nadat ik mijn baan al had opgezegd, heb ik Loopbaancreatie benaderd. Dat ik iets anders wilde was mij wel duidelijk. Maar wat dan precies? Er waren momenten dat ik het zeker wist, maar even zoveel momenten waarop ik ging twijfelen en er van alles bij haalde waardoor ik niet durfde te kiezen.

Om eens helemaal los te komen van mijn eigen denkpatronen, om te ontdekken wat ik nou echt wil en om vervolgens koers te houden heb ik 5 gesprekken met Marianne gevoerd. Opmerkelijk vond ik dat het in die gesprekken steeds zo duidelijk was; ik wist eigenlijk precies wat ik wilde! Dat gaf mij een heel opgelucht, sterk en prettig gevoel. De oefeningen voorafgaand aan de gesprekken droegen daar zeker toe bij. Die waren leuk om te doen en als ik er nu naar kijk denk ik: dat klopt, dat is goed.

In die sfeer ben ik op zoek gegaan naar leuke bedrijven in de stad en heb hier en daar afspraken kunnen maken. Al met al kwam ik redelijk snel bij een organisatie/functie uit waarin al mijn wensen en prioriteiten van dit moment samenvallen en waar ik volgende week van start ga. Ik weet zeker dat ik er langer over had gedaan, minder doelgericht had gezocht en ook minder enthousiast en overtuigend in de gesprekken was overgekomen als ik niet eerst dit traject had gedaan.

Daniëlle – Welke weg moet ik bewandelen om mijn doel te bereiken?

Eigenlijk wist ik heel goed wat voor werk ik wilde gaan doen, ik zag alleen niet hoe ik dit zou kunnen bereiken.

Ik werkte al 15 jaar bij de Rabobank en had daarnaast de opleiding Leraar Basisonderwijs gevolgd, waarmee ik in het 3de jaar was gestopt. Ik miste in het vak van leerkracht een stukje ‘zorg’. Het liefste wilde ik kinderen in brede zin begeleiden bij problemen in hun ontwikkeling en niet alleen maar voor de klas staan. Hierdoor bracht ik het niet op om de opleiding af te ronden.

Ik kwam bij Loopbaancreatie met de vraag: ‘ik ben gestopt met de pabo en wil een andere opleiding gaan doen die bij mij past, maar welke?’

Via de Creatieve Loopbaanbegeleiding ben ik weer op mijn pad gekomen. Heel leerzaam vond ik de kwaliteitenanalyse: hoe zie ik mijzelf en hoe zien anderen mij! Het heeft mij geholpen tijdens het netwerken en sollicitatieprocedures.

Inmiddels is het traject afgerond en heb ik de pabo opleiding weer opgepakt omdat ik nu weet dat het afronden van deze opleiding een relatief geringe inspanning is die het mij veel makkelijker maakt om mijn uiteindelijke doel – individuele begeleiding van kinderen, liefst vanuit mijn eigen praktijk – te behalen.

Toen ik deze knoop eenmaal had doorgehakt, lukte het me ook om binnen 3 maanden een functie te vinden als Onderwijsassistente op een cluster 4 school – en mijn baan bij de Rabobank op te zeggen. Ik werk nu op een school voor kinderen met psychische problemen, zit in het 4de jaar van de pabo en begin straks met de functie Taakleerkracht.

Dankzij de Creatieve loopbaanbegeleiding van Marianne heb ik mijn weg gevonden.

Sanne – Kan ik wel geld verdienen met wat ik echt leuk vind?

Op zoek naar een baan waarmee ik een vast inkomen kon genereren, liep ik vast in de vele mogelijkheden die er waren qua werk en zag vooral struikelblokken waar ik niet overheen of doorheen leek te komen. Dat was het moment dat ik Marianne heb gevraagd een creatief loopbaantraject met mij te starten.

De begeleiding van Marianne heeft voor mij vooral bestaan uit het rustig en goed luisteren naar en samenvatten van mijn werkvragen en de emoties die daaromheen lagen. Door verbindingen te leggen tussen de elementen uit mijn verhaal, gaf ze licht op voor mij ingewikkelde zaken en kon ik nieuwe stappen nemen.

Ik voelde me veilig in haar begeleiding en kon hierdoor mijn grootste twijfels en angsten op tafel leggen, en door het plezier dat we daarnaast hadden tijdens de gesprekken voelde ik me na elk gesprek erg gesteund en geïnspireerd. Haar vertrouwen in mij steunde mij op mijn weg.

Marianne motiveerde me om te ‘doen’ en daardoor veranderde er concreet veel in mijn werkleven. Ik maakte keuzes waar ik eerder stagneerde en ik leerde stapsgewijs te veranderen; van klein naar groter, naar groot, zodat het behapbaar was, en ik door bleef zetten.

Ze leerde me de balans te zoeken tussen het luisteren naar mijn hart en het doen van de verplichte ‘moetens’. Ze leerde me elke morgen me af te vragen: ‘wat wil ik vandaag?’, waardoor ik me weer bewust werd van mijn eigen wensen en er naar kon gaan handelen.

En ze leerde me om in kleine stappen te handelen: beginnen bij wat dichtbij ligt en mogelijk is, en van daaruit verder bouwen. Dan ontstaan er bruggen tussen mensen en ideeën die tevoren niet te bedenken waren. Het opende nieuwe deuren. Zo adviseerde Marianne me om aan mensen om me heen te vragen wat ze mijn goede werkkwaliteiten vonden en in welk werk ze mij goed zouden zien functioneren. De antwoorden daarvan brachten mij geheel onverwachte, nieuwe en mooie werkwensen.

En zo ben ik vanuit een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt teruggekomen. Ik combineer nu een aantal van mijn favoriete functies en daarmee heb ik het enorm naar mijn zin en verwerf ik een inkomen waar ik van kan leven.

Eric – Bewustwording van eigen gedrag en zelfinzicht

Ik wilde graag mijn persoonlijke effectiviteit vergroten en tegelijkertijd meer inzicht krijgen in mijn eigen kernkwaliteiten. Dit hing samen met een behoefte aan reflectie op mijn eigen werkpraktijk, waarbij ik graag antwoord wilde hebben op vragen als hoe kan ik het beste omgaan met lastige situaties? Wat inspireert me in mijn huidige werk en wat niet? Zit ik nog wel op de juiste plek? Of is het tijd om mijn bakens te verzetten en horizon te verbreden? Kortom, deze vragen vormden de aanleiding om bij Marianne – Loopbaancreatie – een coachings- en loopbaantraject te starten.

Als ik nu terugkijk op de serie gesprekken kan ik zeggen dat ik ze als erg prettig en constructief ervaren heb. Mijn ervaring is dat het prettig en nuttig is als iemand met je meedenkt en je een spiegel voorhoudt en je leert dat er meerdere handelingsalternatieven zijn. Ik heb in ieder geval meer inzicht gekregen in mijn eigen kernkwaliteiten (competenties) en de bijbehorende uitdagingen (waar moet ik nog aan werken) en valkuilen (hoe kan ik die het beste voorkomen). En last but not least: ik weet nu in welke richting ik mijn professionele carrière verder wil en kan ontwikkelen.

De Engelsen kunnen het zo mooi zeggen: ‘’The proof of the pudding is in the eating’’. Dit motto geldt ook voor het resultaat en het vervolg van mijn traject. Het is de kunst om het geleerde in praktijk te brengen best task manager. Bewustwording van eigen gedrag en zelfinzicht zijn daarbij de onontbeerlijke en noodzakelijke stappen voor daadwerkelijke gedragsverandering. Kortom, stappen die ik zonder deze coaching nooit had kunnen zetten.